Consultatie en Diagnostiek
Het periodiek controleren van de mondgezondheid is belangrijk om tijdig veranderingen of problemen in de mond te constateren. Dit biedt de mogelijkheid om preventief te handelen of om ontstane schade beperkt te houden en complicaties te voorkomen. De frequentie van de periodieke controle is afhankelijk van de status. Het is belangrijk bij iedere behandeling op de hoogte zijn van uw algemene gezondheidstoestand en medicijngebruik. Neemt u een lijst mee waarop uw medicijnen vermeld staan. Bij specifieke problemen zoals tandvleesontstekingen of bij een esthetisch probleem kan het nodig zijn om aanvullend onderzoek te doen.

Preventie
Het voorkomen van cariës en tandvleesontstekingen, maar ook van gebitsslijtage is de basis van iedere behandeling. Zonder een doelmatige aanpak van de oorzaak zal er steeds opnieuw schade ontstaan. Deze cirkel moet doorbroken worden om weer een gezonde mondsituatie te bereiken. Dat komt de duurzaamheid van restauraties ten goede en zo nemen de kosten ook af. Hierom besteden wij veel aandacht aan het geven van informatie en instructies. Een goede mondhygiëne is meer dan 2x daags poetsen. Ook het reinigen tussen de tanden en kiezen is essentieel. De mondhygiënist of preventie assistente zal u adviseren welke hulpmiddelen u kunt gebruiken voor het bereiken van een optimale mondhygiëne. Een gezonde mondsituatie draagt bij tot een goede algemene gezondheid.

Restauraties van composiet
Het werken met zogenaamde composieten is één van de grootste vooruitgangen in de tandheelkunde van de afgelopen tientallen jaren. Hiermee kunnen gebitselementen gerestaureerd worden met behulp van witte kunststofmaterialen. Het voordeel is dat er nauwelijks gezond tandmateriaal weggeslepen hoeft te worden. Daarbij krijgt het gebitselement meer interne sterkte, waardoor de kans op breuk vermindert en esthetisch zijn fraaie restauraties te vervaardigen. Ook is het mogelijk met een plaktechniek een ontbrekende tand te vervangen. Het werken met composiet vereist goede materialen en de juiste technieken. Het gebruik van composietmaterialen die geplakt worden maakt dat een kroon minder snel noodzakelijk is. Mondzorgpraktijk Kuijl werkt al jaren met Filtek Supreme van 3M. Een superieur materiaal zowel in mechanische als esthetische eigenschappen. We hebben veel ervaring met de technieken en zijn steeds meer gefascineerd geraakt door de ongekende mogelijkheden en fraaie resultaten die ermee te behalen zijn. Het is fantastisch en echt kunst om op deze manier gebitselementen te herstellen, van vorm en kleur te veranderen en iemand een mooie glimlach te geven.

Restauraties van porselein
Met porselein kunnen sterke en zeer fraaie restauraties worden gemaakt. De restauraties worden buiten de mond in een tandtechnisch laboratorium vervaardigd en zijn daardoor een stuk kostbaarder. Kronen worden vooral nog gemaakt op gebitselementen die een wortelkanaalbehandeling hebben gehad en die sterk verzwakt zijn. Meestal is het mogelijk volledig keramische kronen te maken zonder een metalen onderstructuur. Deze kronen bestaan uit een keramische kap waarop porselein gebakken wordt. Ook is het mogelijk volledig keramische bruggen te vervaardigen ter vervanging van een ontbrekend gebitselement. Porseleinschildjes kunnen gebruikt worden ter verfraaiing van tanden.

De keuze tussen composiet of porselein als restauratiemateriaal hangt van veel factoren af en vaak zijn beide opties mogelijk. In de praktijk komt het er meestal op neer dat we in eerste instantie composiet als restauratiemateriaal gebruiken, want de kosten zijn dan lager. De patiënt kan de vorderingen beoordelen (eventuele correcties zijn met composiet goed uit te voeren) en je bent flexibel zodat je in de toekomst altijd nog de mogelijkheid hebt eventueel gefaseerd porselein te gebruiken. Het voordeel van porselein is de sterkte van het materiaal en de uitstekende esthetische eigenschappen waardoor het mogelijk is om, mits goed toegepast, restauraties te vervaardigen met een lange levensduur die hun fraaie esthetiek blijven behouden.

Behandeling van gebitsslijtage
Gebitsslijtage kan verschillende oorzaken hebben. Een verkeerde poetstechniek in combinatie met een harde tandenborstel kan slijtage in de tandhals veroorzaken. Tandenknarsen en/of -klemmen vooral als dat 's nachts plaats vindt kan tot forse gebitsslijtage leiden. Ook het frequent gebruik van zure voedingsmiddelen kan gebitsslijtage veroorzaken, we noemen dat erosies. Deze kunnen al op jonge leeftijd ontstaan. Verder gaande gebitsslijtage geeft problemen met de kauwfunctie en esthetiek. Behandeling zal in eerste instantie gericht zijn op het voorkomen van verdere schade door het geven van voorlichting en het beschermen van het gebit door b.v. een knarsplaat. Als er veel tandweefsel verlies is zal dat weer hersteld moeten worden om de kauwfunctie te verbeteren en te zorgen voor een fraaie esthetiek. Composiet restauraties zijn hiervoor bijna altijd de eerste keus omdat het hiermee mogelijk is zonder verdere beschadiging een gebitselement te herstellen.

Esthetische tandheelkunde
Een glimlach is karakteristiek voor een gezicht en een mooie glimlach in harmony met de lippen en het gezicht is bepalend voor het uiterlijk en de beleving hiervan. Esthetische tandheelkunde is een combinatie van wetenschappelijke principes en artistieke talenten. Bij het creëren van een glimlach gaat het om de harmony tussen tanden, lippen en gezicht. Uitgangspunt is altijd om met weefsel besparende technieken te komen, tot een mooie natuurlijke glimlach die past bij de individuele patiënt.

Tandvleesbehandelingen
Tandvleesontstekingen kunnen zich soms verder uitbreiden naar het steunweefsel van een gebitselement. Deze ontsteking noemen we een parodontitis. Het ontstaan van deze infectieziekte is afhankelijk van onder andere de erfelijke aanleg van de patiënt, soort bacteriën, roken, stress en de algemene gezondheid. Steeds duidelijker blijkt uit onderzoek dat er een verband is tussen tandvleesontstekingen en de algemene gezondheid zoals hart- en vaatziekten en vroeggeboorten. Als eerste is een aanvullend onderzoek van het tandvlees noodzakelijk, meestal in combinatie met röntgenfoto’s en eventueel een bacteriologisch onderzoek. De behandeling bestaat in de eerste fase uit een grondige reiniging van de aangedane gebitselementen. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving en het doel is om de schadelijke bacteriën(biofilm) van het worteloppervlak te verwijderen. Soms is het noodzakelijk dit te ondersteunen met een antibioticakuur. Na drie maanden volgt een evaluatie. Bij diepe defecten en defecten op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals tussen de wortels van de kiezen kunnen schadelijke bacteriën soms niet te verwijderen zijn en blijft de ontsteking aanwezig. Het reinigen van deze plaatsen door middel van een flapoperatie is dan noodzakelijk om een gezonde situatie te bereiken. Na iedere tandvleesbehandeling blijft extra nazorg nodig om te zorgen dat de infectie niet terugkomt.

Implantaten
Implantaten of kunstwortels hebben de afgelopen 30 jaar bewezen een belangrijke bijdrage te leveren in de tandheelkunde. In eerste instantie als ondersteuning van een loszittende prothese waarmee het mogelijk is geworden om bij patiënten met een geslonken kaak toch weer een vastzittende prothese te maken. Maar ook voor het vervangen van één of meer verloren gegane gebitselementen. Implantaten maken het mogelijk om bij het ontbreken van voldoende eigen gebitselementen een vaste voorziening te maken. Ook kan door het plaatsen van implantaten voorkomen worden dat gezonde buurelementen beslepen moeten worden voor een brug. Voor het plaatsten van implantaten werken wij al 20 jaar samen met collega Wismeijer van de Verwijspraktijk voor Implantologie te Dieren. www.tandartsenpraktijkwilhelminaweg.nl

Orthodontie
Voor orthodontische behandelingen hebben we een goede samenwerking met de orthodontisten praktijk te Zutphen. Orthodontie praktijk Zutphen. De daar werkzame orthodontisten: J.H. Bakker,C.J.M. Brugman en J.C. Faure zijn in het Nederlands Specialisten Register ingeschreven orthodontisten. www.orthodontistenzutphen.nl

Chirurgie
Voor complexere chirurgische behandelingen werken we samen met de afdeling Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie van het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem.